Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Acestea vor dura pe parcursul întregului sezon estival și au drept scop asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirii și preîntâmpinării cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici ce prestează diverse servicii de agrement.

Astfel, în perioada 5-18 iunie curent, a primelor săptămânii de desfășurare a acțiunilor de specialitate, inspectorii fiscali au verificat 40 de agenți economici, dintre care în 27 de cazuri s-au constatat următoarele încălcări ale legislației:

– neprezentarea la prima cerere a persoanelor cu funcții de răspundere a organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de evidență (art.8, al 2 Cod Fiscal);

– neutilizarea mașini de casă și control la efectuarea decontărilor bănești în numerar cu consumatorii (art.8, al 2, Cod Fiscal);

Potrivit prevederilor art. 253 al. 1, 254, al. 2 și al. 4 din Codul Fiscal, față de agenții economici care nu respectă legislația în vigoare, de către SFS vor fi aplicate sancțiuni în sumă de 114.000 lei. Totodată, ca rezultat al verificărilor efectuate, au fost întocmite 22 de procese-verbale. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate în sumă de 29.400 lei.

Concomitent, pe întreg teritoriul, țării au fost instalate posturi fiscale la 18 agenți economici.
Reiterăm că, în temeiul informației disponibile, SFS a identificat riscurile de neconformare prezente în activitatea agenților economici, prestatori ai serviciilor de agrement cum ar fi: zone de recreere, centrele de distracții, aqua – park-uri și altele.

În acest context, inspectorii fiscali au analizat indicatorii declarați de 73 de agenți economici din domeniul respectiv. Drept rezultat, au fost identificate următoarele riscuri asociate agenților economici prestatori de servicii de agrement:

• nedeclararea tuturor veniturilor obținute;
• declară pierderi sau o pondere scăzută a nivelului profitabilității (din 36 agenți economici plătitori TVA – 24 înregistrează pierderi;
• nerespectarea regulilor de efectuare a decontărilor bănești în numerar (neutilizarea mașinii de casă și control);
• riscul achitării salariului în plic. Conform analizelor efectuate, se constată calcularea salariilor medii a angajaților considerabil mai mici comparativ cu salariul mediu pe economia națională (la 42 AE salariu mediu lunar pentru un angajat este de până la 2100 lei);
• prezența fenomenului „munca la negru”. Conform informațiilor disponibile, și anume a dărilor de seamă prezentate la organul fiscal, la unii agenți economici figurează 1 – 5 angajați, deși spectrul de servicii prestate este foarte variat;
• achitări nesemnificative la BPN în comparație cu cifra de afaceri înregistrată (ponderea achitărilor la un leu vânzări constituie de la 0,02 lei până la 0,69 lei.

Pe parcursul lunilor iunie-august curent, în vederea diminuării riscurilor de încălcare a prevederilor legislației, activitatea agenților economici prestatori ai serviciilor de agrement, va fi monitorizată prin prisma controalelor fiscale inopinate și instituirea posturilor fiscale.

În acest context, SFS adresează o recomandare pentru agenții economici care prestează servicii în locurile de agrement să se conformeze și să-și presteze serviciile legal.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!