Mai multe organizaţii ale societăţii civile își exprimă nedumerirea în legătură cu continuitatea „dezbaterilor” pe marginea iniţiativei de schimbare a modului de alegere a Parlamentului, în pofida opiniei explicite a Comisiei de la Veneţia că schimbarea sistemului electoral nu este recomandată. Printr-o declaraţie emisă vineri, ei au reiterat poziţia sa exprimată anterior, care a fost împărtăşită şi de Comisia de la Veneția.

Conform opinei Comisiei de la Veneţia, în Republica Moldova nu există una din condițiile indispensabile pentru modificarea sistemului electoral – consensul politic. Pe de altă parte, riscul influențării deputaților din circumscripții de interese de afaceri, menţionat de Comisie, nu poate fi înlăturat decât prin renunțarea la inițiativa de alegere a deputățiilor în circumscripții, adică prin renunțarea la schimbarea sistemului electoral.

Societatea civilă susține că nu va participa la discuțiile de „îmbunătățire” a inițiativei de introducere a sistemului uninominal sau mixt deoarece acestea sunt sunt lipsite de logică atât timp cât nu sunt întrunite condiţiile pentru schimbarea sistemului electoral. Ei solicită autorilor să retragă proiectul de lege privind modificarea sistemului electoral și să revină de urgență la implementarea cerințelor Curții Constituționale în vederea eliminării carenţelor din legislația electorală actuală, în special în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, examinarea contestațiilor electorale, reflectarea campaniei în media, implicarea bisericii în alegeri şi votul diasporei.

Organizațiile semnatare:

1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
2. Fundația Est-Europeană
3. Centrul de Politici și Reforme
4. A.O. Comunitatea „WatchDog.MD”
5. Transparency International-Moldova
6. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
7. Asociația pentru Democrație Participativă
8. Institutul de Politici Publice

Vedeți mai jos declarația completă: