Mai multe universități din România pun la dispoziție, pe o perioadă de maxim trei zile, locuri în căminele studențești pentru candidații universităților cât și pentru însoțitorii acestora. Unele sunt gratuite, în timp ce alte universități au pus tarife pentru o noapte. De acest serviciu vor putea beneficia și absolvenții moldoveni care își doresc să își continue studiile peste Prut.

Universitatea din București

Universitatea din București va asigura în perioada admiterii locuri gratuite în căminele universității în limita locurilor disponibile pe o perioadă de trei zile. Cazarea se va realiza la administrația căminelor, în baza legitimației de concurs și a actului de identitate.

Perioada de admitere la Universitatea din București va avea loc în perioada 6-25 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 29 iulie.

Universitatea Politehnică din București

Și Universitatea Politehnică din București pune la dispoziție locuri gratuite în cămine atât pentru candidații acesteia, cât și pentru un însoțitor al lor în perioada examenelor de admitere.

Perioada de admitere este 15-22 iulie.

Universitatea de Vest din Timișoara

Absolvenții de liceu care se vor înscrie la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul sesiunii de admitere 2017 vor putea solicita alocarea unui loc de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile. Instituția oferă această facilitate pe perioada admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei interesați vor depune o cerere în momentul înscrierii la facultate. Cazările se vor face în căminul C15, iar perioada pentru care se face solicitare nu trebuie să depășească trei zile. În momentul înscrierii, după depunerea cererii, candidații vor primi un aviz din partea comisiei de admitere și vor fi îndrumați mai departe.

Admiterea la Universitatea de Vest din Timișoara este programată pentru perioada 10 – 28 iulie.

Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr. 4, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca. Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa socia@ubbcluj.ro sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare. Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.

Plata cazării se poate face astfel:

– În numerar, la administația Căminului Studențesc nr.4, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.
– Cu ordin de plată pentru: Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogalniceanu, nr, 1, județul Cluj, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO59TREZ21620F331400XXXX Trezoreria Cluj. Pentru dovada plății se depune o copie după ordinul de plată, la administrația căminului, în momentul cazării.

Candidații se vor putea înscrie în perioada 13-16 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 26 iulie.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de asemenea, pune la dispoziție locuri de cazare pentru candidați, însă sunt contra plată. Tarifele de cazare pentru absolvenții de liceu care urmează să se înscrie la examenul de admitere sunt în cuantum de 25 lei/loc/zi în căminul nr.3 şi 15 lei/loc/zi în căminul nr.13. Pentru studenții Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care urmează să se înscrie la examenul de admitere, sesiunea septembrie 2016, tarifele de cazare sunt de 20 lei/loc/zi în căminul nr.3 şi respectiv 10 lei/loc/zi în căminul nr.13.

Admiterea la această universitate va avea loc în perioada 17-22 iulie, iar rezultatele vor fi anunțate în perioada 24-26 iulie.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Candidații din cadrul procesului de admitere la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2017-2018, pot solicita cazare în căminele studențești la tariful de 20 lei pentru o noapte. Cazarea se asigură în Căminul nr. 2, situat pe B-dul Victoriei, nr.30, în cameră de patru paturi cu grup sanitar propriu.

La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu perioada de admitere este diferită în funcție de facultate. Calendarul admiterii în găsești aici.