Candidații admiși la concursul pentru funcția de juriști secunzi la Grefa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) au susținut proba scrisă. 6 candidați au promovat proba și sunt admiși la interviu.

Astfel, următoarele persoane au fost admise la etapa a II-a a concursului: Revencu Ruxanda, Iurco Tatiana, Apostol Lilian, Vicol Carolina, Sotnic Cornel, Selchin Igor.

Aminitim că, Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului pe 31 mai 2017, pentru selectarea a trei juriști secunzi la Grefa CtEDO. Juriștii delegați vor fi implicați în lucrările Grefei și vor acorda asistență în cazul cererilor adresate împotriva țării noastre. Ei nu vor fi angajați ai CtEDO sau ai Consiliului Europei. Condițiile de remunerare, garanțiile sociale și alte plăți compensatorii vor fi stabilite, în exclusivitate, printr-un acord individual al persoanei selectate cu Guvernul Republicii Moldova.