uvernul a aprobat, în ședința de astăzi, avizul asupra proiectului de lege cu privire la tichetele de masă. Inițiativa legislativă aparține Președintelui Parlamentului Andrian Candu și a fost supusă mai multor runde de dezbateri publice pe platformă parlamentară, la care au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor de stat, ai mediului de afaceri, sindicatelor și patronatelor.

Proiectul de lege prevede acordarea de către angajatori a alocaţiei individuale de hrană pentru salariaţi, sub formă de tichete de masă. Valoarea acestora va reprezenta un venit net suplimentar pentru angajaţi, din care nu vor fi calculate contribuțiile de asigurări sociale, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit din salariu.

În aviz se menționează că angajatorul urmează să distribuie salariaţilor tichete de masă la sfârșitul fiecărei luni, reieşind din numărul zilelor lucrătoare din luna următoare. Totodată, salariatul urmează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Potrivit autorilor proiectului, valoarea nominală a unui tichet de masă va constitui 45 de lei, acestea fiind eliberate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Conform avizului Guvernului, promovarea proiectului de lege cu privire la tichetele de masă necesită a fi consultată cu organizaţiile sindicale şi patronale.