Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a semnat un Acord de colaborare privind reglementarea Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor defavorizați, în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova.

Astfel, partenerii acordului pledează pentru implementarea politicilor de asistență socială, de ocupare non-discriminatorie a forței de muncă prin crearea oportunităţilor egale de angajare în câmpul muncii și trai independent a tinerilor defavorizați, precum și corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţii muncii pentru calificări și competențe mai bune.

„Acest Acord de colaborare este unul important și binevenit, deoarece va aduce un plus valoare eforturilor ministerului în procesul de integrare și asigurare a unei tranziții mai rapide a tinerilor de la studii la muncă și pregătirea lor pentru o viață profesională activă. Noi trebuie să oferim tinerilor șanse egale și să le asigurăm un trai bun la noi acasă”, a menționat Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș

Serviciul integrare socio-profesională reprezintă un complex de servicii și activități care vine să sprijine tinerii dezavantajați cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani din 6 raioane ale țării și toată regiunea Transnistreană, în procesul de tranziție la viața independentă. Astfel, aceștia vor beneficia de asistență psihologică, socială, juridică, educațională, formare profesională și suport la angajarea în câmpul muncii. Totodată, tinerii pot beneficia și de ajutor material pentru necesități de bază, chirie, formare profesională și de abilitare economică pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat.

Proiectul, cu o durată de 28 luni, este implementat de Asociația Obștească „Demos” în parteneriat cu Asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe” în 11 raioane și 2 municipii din dreapta și stânga Nistrului.