Cabinetul de miniștri a aprobat marți, 4 iulie curent, Regulamentul-cadru ce prevede noi standarde de calitate privind organizarea şi funcţionarea serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți.

Serviciul social este adresat copiilor separaţi de părinţi, inclusiv victimelor violenţei, neglijării, exploatării, traficului şi, după necesitate, copiilor cu dizabilităţi. Vârsta copiilor va fi cuprinsă între 4 şi 18 și care nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial, serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau casa comunitară pentru copii în situaţie de risc.

Scopul Serviciului este protecţia temporară a copilului separat de părinţi, (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Totodată, proiectul vine să substituie cadrul normativ actual, în baza căruia în Republica Moldova la moment funcționează 42 centre de plasament temporar, în care sunt plasați 723 copii.

Astfel, pentru prestarea unor servicii calitative, focusate pe necesitățile copiilor, Centrele de plasament vor activa conform unui set de 31 de Standarde minime cu 146 indicatori de realizare, ce vizează 5 arii cheie și anume: serviciu prietenos copilului, interesul superior al copilului, dezvoltarea copilului, protecţia copilului și managementul serviciului, inclusiv managementul resurselor umane.

Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți sunt suportate din mijloacele financiare ale prestatorilor serviciului, precum și din alte surse.