Absolventul Facultății Urbanism și Arhitectură din cadrul Universității Tehnice din Moldova, Dumitru Gazea, și-a propus să elaboreze în cadrul tezei de licență un Centru oncologic inovaţional pentru copii (COIC), care ar putea fi construit în municipiul Chișinău.

Anual, în Republica Moldova, sunt înregistrați aproximativ 70 de copii bolnavi de cancer, iar statisticile arata că pe an ce trece indicatorul respectiv este în creștere. Acesta este premisa de la care absolventul și-a început teza de licență.

În baza unui studiu de fezabilitate, s-a găsit oportună amplasarea acestuia pe un teren în pantă, de 35 ha, în zona Botanicii de Sus, între străzile Grenoble și Drumul Schinoasei, în apropierea mai multor instituții medico-sanitare, dar și pentru a menține legături directe cu magistralele de importanță municipală și aeroport.

Potrivit tezei lui Dumitru, COIC va fi format dintr-un edificiu cu mai multe zone funcționale, având un aspect modern și original, corelat cu formele reliefului și planul urbanistic existent, va fi dotat cu un sistem energetic inteligent, ceea ce va permite reducerea consumului cu circa 50 la sută, precum și un sistem de filtrare și ventilare a aerului, echipament și utilaj modern de tratament, cercetare și logistic.

Foto: utm.md

Capacitatea COIC este de 400 de paturi pentru copii aflați în stare gravă și 160 de paturi – pentru copii ce trec perioada de convalescenţă. Sunt propuse condiții favorabile și pentru părinți, ceea ce le va oferi posibilitatea să se afle alături de copii pe toată perioada de tratament – circa 150 de locuri cu toate condițiile necesare, asistența psihologică și medicală. Se propune și fondarea unui centru de creație, teatru, cinema, săli de studiu preșcolar-școlar. Capacitatea și condițiile create în COIC, ar permite și internarea copiilor din statele vecine, aflați în cea mai grea fază a bolii.

Foto: utm.md

Construirea unui asemenea centru în ţara noastră ar implementa un tratament medical inovaţional, mai eficient, al copiilor bolnavi de cancer și ar spori esenţial rata de însănătoşire a acestora.

Practica mondială arată că în centrele oncologice inovaţionale perioada de reabilitare este mult mai eficientă. Totodată, asemenea centre au menirea şi dispun de condițiile necesare pentru a cerceta și propune soluții de diagnostic și tratament inovațional a maladiilor de profil oncologic.