Mai multe organizaţiiale societăţii civile își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 4 iulie 2017 privind declararea magistratului Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, ca fiind incompatibilă cu funcția de judecător. Semnatarii solicită Președintelui Republicii Moldova să nu promulge decretul de eliberare din funcție a judecătoarei Manole, iar CSM - să respecte legislația în vigoare şi să devină cu adevărat garantul independenței judecătorilor.

La 24 mai 2016, la solicitarea Procurorului General, CSM a dat acordul pentru urmărirea penală a judecătoarei Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, pentru decizia de a obliga Comisia Electorală Centrală să organizeze un referendum de modificare a Constituției RM. Magistrata este acuzată în temeiul art. 307 Cod Penal, că a adoptat cu bună știință o hotărâre vădit ilegală. „Examinarea chestiunii de admitere a acordului de pornire a urmăririi penale s-a desfășurat cu ușile închise, deși judecătoarea Manole și avocatul ei au solicitat examinarea cauzei în ședință publică. Acordul de pornire a urmăririi penale în acest caz a fost admis fără nici o motivare din partea CSM. De mai mult de un an de zile cauza se află la Procuratura Anticorupţie şi nu este cert când sau dacă în genere va fi expediată în instanţă de judecată. În iulie 2016, Procuratura Anticorupţie a reluat investigarea judecătoarei Manole într-un alt dosar, care viza pretinsa nedeclarare a proprietăților și care fusese clasat în februarie 2015, după ce în 2014 Centrul Național Anticorupție (CNA) a constatat că judecătoarea nu a comis abaterea invocată”, susțin ONG-urile.

La 4 iulie, CSM a decis eliberarea din funcție a doamnei Manole, aparent, în temeiul examinării unui aviz al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Avizul SIS menționează că în mai multe cauze examinate de către completul de judecată cu participarea judecătoarei Manole, inclusiv dosarul care a stat la baza acordului de urmărire penală a judecătoarei din mai 2016, magistrata ar fi admis iregularități care atestă prezența factorilor de risc în activitatea ei. Și de această dată, examinarea avizului s-a desfășurat cu ușile închise, deși judecătoarea Manole a solicitat examinarea cauzei în ședință publică. Această chestiune a figurat şi pe agenda CSM cu câteva săptămâni în urmă, însă a fost amânată la inițiativa CSM.

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare față de hotărârea CSM privind eliberarea din funcție a judecătoarei Manole. „Hotărârea CSM contravine practicii anterioare în care membrii CSM au stabilit că SIS nu poate să aprecieze activitatea judecătorilor în examinarea dosarelor concrete, mai ales în partea ce ține de legalitatea și temeinicia hotărârilor adoptate. În plus, chestiunea eliberării din funcție a unui judecător a fost examinată cu ușile închise, chiar dacă judecătorul a solicitat o ședință publică. Mai mult chiar, Legea cu privire la statutul judecătorului nu permite CSM eliberarea din funcție a judecătorului în baza avizului SIS fără o procedură disciplinară, care în acest caz nu a avut loc”, susțin ONG-urile.

„Din dispozitivul hotărârii CSM dat citirii în ședința CSM rezultă că judecătoarea Manole a încălcat şi obligația de a comunica cu presa. Se pare că nici măcar judecătoarea Manole nu a cunoscut că este acuzată de acest fapt. Nu este clar cine a formulat o astfel de plângere, iar aceasta nu figura pe agenda CSM. În orice caz, încălcarea acestei obligații cu greu justifică aplicarea celei mai grave sancțiuni – eliberarea unui judecător din funcție”, se mai arată în mesajul remis.

Organizațiile semnatare solicită:

 1. Președintelui Republicii Moldova, să nu promulge decretul de eliberare din funcție al judecătoarei Manole;
 2. CSM-ului să examineze cauzele în ședințe închise doar în cazurile strict necesare, să prezinte public motivele examinării cazurilor cu ușile închise, pentru a nu deteriora și mai mult încrederea societății în justiție;
 3. Corpului judecătoresc, să se solidarizeze în vederea asigurării independenței puterii judecătorești;
 4. CSM-ului, să devină cu adevărat garantul independenței judecătorilor;
 5. Partenerilor de dezvoltare, să monitorizeze cu cea mai mare atenție starea justiției din Republica Moldova şi să reacționeze pe măsură de fiecare dată când situația o impune, condiționând asistența acordată de asigurarea independenței sistemului judecătoresc.

Organizațiile semnatare:

 1. Alianța INFONET
 2. Ambasada Drepturilor Omului
 3. Amnesty International Moldova
 4. Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova „Abilități Europene Fără Limite”
 5. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova
 6. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
 7. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 8. Asociația Promo-LEX
 9. Asociația „Synergetica Eur/Est”
 10. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 11. Centrul de Investigații Jurnalistice
 12. Centrul de Politici și Reforme
 13. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 14. Centrul Național de Drept „AD LEGEM”
 15. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
 16. Eco-TIRAS
 17. Fundația Est-Europeană
 18. Institutul de Politici Publice (IPP)
 19. RCTV Memoria
 20. Terra-1530
 21. Transparency International Moldova
 22. Uniunea organizațiilor invalizilor din Republica Moldova