Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare.

Suma totală a amenzii este de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) de lei și urmează a fi achitată în bugetul de stat.