Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul legii cu privire la tichetele de masă. Inițiativa a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți.

Speakerul Andrian Candu, în prezentarea proiectului, a menționat că prin oferirea zilnică a tichetelor de masă, în valoare de 45 de lei fiecare, se instituie un mecanism suplimentar de protecție socială a salariaților. Suma va fi un supliment la salariul de bază, iar valoarea nominală urmează a fi indexată anual, în funcție de inflație.

Totodată, tichetele de masă sunt destinate doar pentru a fi folosite în: cantine, cafenele, restaurante, sau pentru procurarea produselor alimentare în unitățile de comerț. Este interzis schimbul tichetelor de masă contra bani sau diminuarea salariului.

Potrivit autorului, inițiativa vizează inclusiv combaterea oferirii salariilor în plic și a evaziunii fiscale, iar astfel de sisteme funcționează, din anul 1954, în țări europene precum: Italia, Franța, Cehia, Ungaria, România etc.

Înainte de a fi înregistrat și dezbătut în plenul Parlamentului, proiectul a fost examinat și supus mai multor runde de dezbateri publice cu participarea reprezentanților autorităților și instituțiilor de stat, ai mediului de afaceri, sindicatelor și patronatelor. Toate propunerile și recomandările participanților au fost incluse în proiectul de lege.

Ulterior, proiectul a fost avizat și susținut de Guvernul Republicii Moldova, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie, precum și Comisia economie, buget și finanțe.

Proiectul cu privire la tichetele de masă urmează a fi votat în lectură finală.