Comerţul exterior al Republicii Moldova este în continuă creştere, astfel încât în perioada ianuarie-mai 2017 exporturile de mărfuri au constituit mai bine de 850 milioane de dolari SUA, atestând o creștere de circa 15 la sută în comparație cu aceiași perioadă a anului 2016.

Exporturile au fost efectuate preponderent în Uniunea Europeană, cu peste 63 la sută din totalul exporturilor, însumând circa 540 milioane de dolari. Exporturile în Țările CSI au reprezentat circa 20 la sută din totalul exporturilor și au atins suma de circa 180 milioane de dolari. Astfel, se observă tendințe de reorientare a exporturilor spre piețele din Uniunea Europeană, creșterea calității mărfurilor și ajustarea lor la standardele internaționale.

Referitor la importurile de mărfuri, constatăm că au însumat suma de circa 1,8 miliarde de dolari SUA. Importurile din țările UE s-au cifrat la 880 milioane de dolari, iar importurile din țările CSI au însumat peste 450 milioane de dolari SUA.

Aceste majorări la importul de mărfuri s-a datorat sporirii importurile de petrol, produse petroliere, energie electrică, produse medicinale și farmaceutice, mașini și aparate electrice, vehicule rutiere, îmbrăcăminte și accesorii, mașini și aparate industriale cu aplicații generale, etc.

Totodată, Republica Moldova se află în proces de negocieri privind semnarea unor noi Acordurile de comerț liber bilaterale cu China, Egipt, India și cu țările membre EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia). Aceste perspective ulterioare vor extinde accesul pe mai multe piețe de desfacere, cu un potențial de aproximativ 900 milioane de consumatori, oferind astfel noi oportunități de export pentru producătorii autohtoni.

Constatăm că la moment Moldova trece printr-un amplu proces de reformare și modernizare a economiei naționale, inclusiv a domeniului infrastructurii calității, în concordanță cu angajamentele stipulate în Acordul de Asociere RM-UE.