Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 26.06.2017 erau în evidenţă 10217 locuri de muncă vacante. În aspect teritorial, cele mai multe locuri vacante sunt în Chișinău - 3427, în Bălți - 592, Florești - 564 și Orhei - 473.

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 2498 locuri de muncă vacante, constituind cca 24% din numărul total de locuri vacante. Pozițiile vacante sunt: specialiști în învățământ, în domeniul sănătății, activitate financiară, economică, comercială etc.

Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 7719 locuri de muncă pentru următoarele posturi: cusător, operator în sectorul de producție, vânzător, casier, șofer, bucătar, ospătar etc.

Pentru muncitorii necalificați sunt oferite urmtăoarele locuri de muncă: muncitor auxiliar, hamal, îngrijitor în încăperi de producție, ajutor de educător, paznic, infiermieră, dădacă, supraveghetor etc.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieței muncii: angajat.md, unde sunt postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii.