Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova îşi exprimă regretul şi nedumerirea în legătură cu adoptarea la 7 iulie curent a Declaraţiei Dumei de Stat a Federaţiei Ruse „cu privire la tendinţele negative a evoluţiei situaţiei în jurul Transnistriei în legătură cu acţiunile Guvernului Republicii Moldova şi ale autorităţilor Ucrainei”, care conţine o serie întreagă de evaluări tendenţioase şi critici absolut neîntemeiate la adresa autorităţilor moldoveneşti menite să inducă opinia publică în eroare şi să provoace noi tensiuni.

„După cum este bine cunoscut, autorităţile Republicii Moldova au demonstrat cu prisosinţă în ultimul timp voinţa lor politică de a identifica în cadrul procesului de negocieri în formatul „5+2” o soluţie cuprinzătoare şi durabilă pentru conflictul transnistrean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi atribuirii unui statut juridic special regiunii transnistrene. Toate acţiunile concrete întreprinse în acest sens de către autorităţile de la Chişinău se încadrează în aceşti parametri de bază ai procesului reglementării transnistrene, despre importanţa respectării cărora se vorbeşte în deciziile pertinente adoptate în cadrul OSCE, inclusiv cu sprijinul necesar din partea Federaţiei Ruse”, se menționează în comunicatul de presă emis de către Minister.

În declarație au fost invocate acţiunile întreprinse în contextul promovării consecvente a măsurilor de întărire a încrederii şi sprijinirii populaţiei din regiunea transnistreană, în particular, vizând facilitarea comerţului, crearea condiţiilor necesare pentru admiterea în traficul rutier internaţional a automobilelor cu plăci de înmatriculare transnistrene, apostilarea diplomelor de studii de la Tiraspol şi restabilirea legăturii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului.

În acelaşi context se înscriu şi acţiunile întreprinse în ultimul timp de către autorităţile moldoveneşti şi cele ucrainene în vederea restabilirii controlului efectiv asupra segmentului transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, inclusiv prin organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei, fapt ce va contribui la facilitarea traficului de mărfuri şi persoane, inclusiv prin reluarea în deplină măsură a operaţiunilor de export – import a mărfurilor accizabile, fără impunerea a careva restricţii sau interdicţii: „De remarcat faptul că aceste chestiuni au fost discutate în repetate rânduri şi în diferite formate cu reprezentanţii politici ai regiunii transnistrene, în particular, în cadrul Conferinţei din Bavaria pentru măsurile de întărire a încrederii. Or, tratarea acestor acţiuni ca „o tendinţă negativă” de instaurare a unei blocade sau exercitare de presiuni asupra Transnistriei sunt lipsite de orice temei, având în vedere faptul că nici unul dintre actorii internaţionali implicaţi în procesul de reglementare a conflictului transnistrean nu pune la îndoială dreptul suveran şi inalienabil al Republicii Moldova de a-şi controla frontierele sale recunoscute pe plan internaţional”.

Ministerul de Externe menționează că responsabilitatea pentru faptul că până în momentul de faţă nu a fost atins un progres real în soluţionarea problemelor menţionate trebuie să fie pusă nu pe seama autorităţilor moldoveneşti sau ucrainene, ci pe cea a liderilor politici de la Tiraspol care manifestă o poziţie neconstructivă şi intransigentă la masa tratativelor, fiind preocupaţi mai mult de obţinerea recunoaşterii independenţei Transnistriei, decât de soluţionarea problemelor şi dificultăţilor reale cu care populaţia din regiunea transnistreană, inclusiv oamenii de afaceri, se confruntă zi de zi.