Ministerul Educației din Republica Moldova va lansa, în curând, Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME), care va prezenta date statistice din domeniul educațional. Deschiderea accesului la date va facilita informarea online despre instituțiile de învățământ general dintr-o anumită regiune, numărul de elevi, numărul de cadre didactice, calificarea lor, performanțele elevilor prin prisma rezultatelor evaluărilor etc.

Ministerul Educației implementează un proiect nou pentru consolidarea capacităților acumulării datelor statistice din educație și utilizarea lor în procesul de elaborare a politicilor și modernizarea învățământului. Începând cu luna septembrie curent, SIME va fi extins pentru învățământul preșcolar, va avea o interfață prietenoasă utilizatorilor și va fi interconectat cu alte sisteme informaționale ale statului, astfel excluzând dubla raportare din partea instituțiilor de învățământ. Aceste îmbunătățiri vor permite părinților, elevilor, cadrelor didactice, precum și tuturor membrilor societății civile să acceseze informații actualizate și relevante pentru ei.

Totodată, Ministerul Educației își propune ridicarea gradului de transparență în educație și utilizarea statisticilor din domeniu pentru a elabora politici de modernizare a învățământului. SIME va oferi autorităților publice locale informații relevante pentru ajustarea rețelei școlare și gestionarea eficientă a instituțiilor de învățământ.

Veridicitatea datelor din SIME va fi asigurată de instruirea adecvată a operatorilor sistemului, dar și de utilizarea de către aceștia a semnăturilor digitale.

Reamintim că SIME a fost elaborat anterior, cu scopul de a monitoriza abandonul școlar și a colecta datele cu privire la elevii, angajații și instituțiile ce fac parte din învățământul preuniversitar. Ulterior Ministerul Educației a decis să îmbunătățească SIME și să extindă domeniile în care acesta este utilizat, pentru a obține informații complexe, actualizate, cu un grad minim de eroare.

SIME este parte a amplei reforme educaționale în care s-a angajat Ministerul Educației cu asistența Băncii Mondiale. Acest proiect este implementat cu susținerea Centrului pentru Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, direcțiilor raionale de învățământ și școlilor din țară.