A fost dat startul admiterii la studii în România, astfel încât elevii din Republica Moldova pot să depună dosarele la universitățile de peste Prut. Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. În raport cu anul precedent, metodologia de școlarizare în învățământul superior are câteva elemente noi. În acest an candidații au ocazia să aplice pentru un număr nelimitat de universități, domenii și specializări, iar pentru depunerea dosarelor nu va mai fi nevoie de deplasare.

Tinerii pot depune dosarul electronic (pe o adresă de e-mail stabilită de instituția de învățământ superior), prin poștă pe adresa universităților, la târgurile educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit legislaţiei în vigoare și la sediile extensiunilor universitare care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail (dosarerepmold@edu.gov.ro), la Ministerul Educației Naționale. Pe aceleași adrese pot fi solicitate și detalii suplimentare sau clarificări privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România.

Candidații vor constitui un singur dosar de candidatură, care va cuprinde următoarele documente:

a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior;
b) Copia certificatului de naștere;
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie;
e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;
f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP;
g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit;
h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
i) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.
Dosarul de candidatură va putea fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea.

Pentru anul universitar 2017-2018, în învățământul superior au fost alocate 3.705 locuri pentru studii de licență. Concursul de admitere la studii universitare de licență a românilor de pretutindeni se va realiza de către universități, pe locurile alocate românilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare și a criteriilor stabilite de acestea.

Lista completă a specialităților poate fi accesată MAI JOS. La dispoziția viitorilor studenți sunt puse 46 de universități cu peste 100 de domenii de studiu.