Noile funcționalități vor permite semnarea și transmiterea multiplă, dar și gestionarea accesului dărilor de seamă fiscale și gestionarea accesului în cadrul serviciului pentru utilizatorii companiilor.

Prin funcționalitatea de semnare și transmitere multiplă, fiecare contribuabil (după crearea pachetului de rapoarte fiscale) va reuși să le selecteze și semneze pe toate printr-o singură operațiune, iar, ulterior, prin același mecanism de selectare, să le transmită cu un singur click.

Cea de-a doua funcționalitate vine să faciliteze procesul de repartizare, de către conducător, a împuternicirilor utilizatorilor în cadrul serviciului. Prin urmare, utilizatorii au posibilitatea creării și vizualizării doar a dărilor de seamă pentru care au accesul configurat.

Această funcționalitate asigură securitatea datelor companiei împotriva accesării neautorizate de către utilizatorii care au acces la acest serviciu. Totodată, funcționalitatea dată asigură politicile de securitate sau alte reglementări interne cu privire la dreptul de acces și prelucrare de date.

Serviciul „Declarație electronică” constituie un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a dărilor de seamă fiscale în regim on-line, cu aplicarea semnăturii electronice, eliberată de către prestatorii acreditați în domeniu. Serviciul este pus la dispoziția contribuabililor pentru raportare fiscală electronică.

Pentru a primi suportul necesar în procesul de raportare electronică fiscală, contribuabilii pot contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 080001525.

SFS asigură, astfel, un proces continuu de modernizare a serviciilor electronice fiscale pentru oferirea unor servicii de înaltă calitate contribuabililor, o atenție sporită fiind acordată procesului de raportare fiscală.