În orașul Baku ar putea fi deschis un centru de comercializare a producției agroalimentare și vinicole moldovenești. În urma unei întrevederi dintre ministru Economiei, Octavian Calmîc, Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan, partea azeră a menționat că va oferi Moldovei un spațiu de peste 500 m2 în cadrul complexului Comercial Internațional „AGRO MALL” din orașul Baku.

Mahmud Mammad-Guliyev, Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, referindu-se la opotunitățile noi de colaborare bilaterală a menţionat că partea azeră propune extinderea colaborării în sfera energetică şi transporturi, care permite achiziţionarea de carburanţi şi reducerea perioadei pentru transportarea mărfurilor către/din Republica Moldova.

Acestea noi oporunități urmează a fi examinate de părţi în cadrul reuniunii comisiei interguvernamentale mixte preconizate preventiv pentru luna octombrie curent, pe lângă alte subiecte de interes comun, care se regăsesc în proiectele protocolul şi programul de colaborare de lungă durată, aferente şedinţei vizate.

Potrivit Camerei Înregistrării de Stat în Republicii Moldova sunt înregistrate 118 întreprinderi azere cu un volum total al investițiilor în valoare de peste 32,6 mil. lei. Volumul comerţului exterior în anul 2016 între RM şi RA a înregistrat peste 5 mln. dolari SUA, şi o creştere de 37 %, în special datorită majorării volumului exporturilor cu peste 32%, acesta constituind 4,67 mln. dolari SUA. În ianuarie-mai 2017 se atestă o scădere a volumului schimburilor comerciale datorită diminuării esenţiale a importurilor şi exporturilor comparativ cu perioada similară a anului 2016.