Mai multe organizații au înaintat o propunere, adresară Ministerului Finanțelor, în care susțin introducerea unei cote TVA revăzute pentru anumite servicii și produse în proiectul politici bugetar-fiscale pentru anul 2017.

Centrul de Politici şi Reforme (CPR Moldova), Alianța Întreprinderilor Străine Mici (FSEA), Asociația Patronală “Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MĂR) și Asociația Patronală a Subiecților Comerțului Interior („ProBiz”) susțin introducerea unei cote TVA revăzute pentru anumite servicii și produse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017.

Semnatarii demersului adresat Ministerului Finanțelor susțin ajustarea cotei TVA pentru produsele alimentare și serviciile de alimentație publică de la 20% la 8%, argumentând că inițiativa dată este în armonie cu practica multor state din Uniunea Europeană, ce au reușit, după introducerea acestei măsuri, să înregistreze numeroase rezultate pozitive.

Ajustarea cotei TVA va crește echitatea fiscală și concurența în sectoarele reprezentate de comerțul organizat și serviciile de restaurant și catering. De implementarea acestei inițiative vor beneficia, în primul rând, operatorii economici ce activează transparent, căci costurile și riscurile pentru operatorii economici ce activează în zona gri a economiei va crește, inevitabil.

Implementarea unei atare măsuri, cuplate cu eficientizarea colectării veniturilor bugetare și o creștere a conformității, vor rezulta în impulsionarea dezvoltării sectoarelor vizate, reducerea fenomenului de evaziune fiscală, creșterea salariilor, îmbunătățirea competitivității economiei, reducerea tendințelor anuale de inflație, sporirea puterii de cumpărare a populației, dezvoltarea investițiilor private locale și străine, crearea de noi locuri de muncă, şi, deci, creşterea economică, per ansamblu.