Consiliul de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” anunţă concurs pentru funcţia de director al televiziunii publice a Companiei „Teleradio-Moldova”.

Participanții la concurs vor prezenta, începând cu data de astăzi, 14 iulie, în termen de 15 zile lucrătoare, dosarele de participare la concurs pe adresa: Chișinău, str. Miorița, 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505.

Dosarul va cuprinde cererea de participare la concurs, adresată Consiliului de Observatori; copia buletinului de identitate; cazierul juridic valabil; CV-ul candidatului; copia diplomei de studii superioare; copia carnetului de muncă; declaraţia participantului la concurs cu privire la absenţa incompatibilităţilor pentru numirea în funcţie sau declaraţia de a le înlătura; declaraţia participantului la concurs, pe proprie răspundere, vizând veridicitatea datelor conţinute în dosarul de participare la concurs; proiectul de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea televiziunii publice în perioada 2017-2022 .

Faţă de candidați au fost stabilite următoarele exigențe: să fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului; să posede experiență managerială; să aibă studii superioare; să fie cetățean al Republicii Moldova; să cunoască limba de stat a Republicii Moldova; să posede experiență de șapte ani de activitate în mass-media, inclusiv 3 ani de activitate în televiziune.

Candidații nu trebuie să fie membrii al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar, proprietar al unei televiziuni private; membru de partid sau de membru al unor organizaţii politice; membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii remunerate în afara IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Actele prezentate în dosar vor fi expediate şi în format electronic pe adresa: secretarco@gmail.com.

Amintim că, pe data de 26 iunie, Mircea Surdu, fostul director al postului de televiziune și-a dat demisia. După aceasta, cu votul unanim al membrilor Consiliului de Observatori, în funcția de director-interimar a fost aleasă Ecaterina Stratan, șefa Departamentului știri și dezbateri de la Moldova 1. Pentru candidatura ei au votat cinci membri ai CO.