Deşi Ministerul Educaţiei a anulat regulamentul care impunea vacanţă de vară în grădiniţe, 35 de instituţii preşcolare din Chişinău îşi stopează activitatea începând cu 17 iulie, pentru cel puţin o lună.

Potrivit ordinului şefului interimar al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Alexandru Fleaş, instituţiile de educaţie timpurie din oraşul Chişinău îşi stopează activitatea, unele chiar până la 1 septembrie, din cauza frecvenţei reduse a copiilor în această perioadă, transmite IPN.

O altă cauză este necesitatea pregătirii către noul an de studii, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii curente a sistemelor de electricitate, apeduct, canalizare etc. Directorii instituţiilor preşcolare sunt obligaţi să întreprindă măsuri privind asigurarea copiilor cu locuri în grădiniţe contactând instituţiile de educaţie timpurile din zonă care funcţionează în perioada respectivă.

Vedeți mai jos lista cu grădinițelor care își suspendă temporar activitatea:

– instituția de educație timpurie nr.I2 – de la 17.07 – 18.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.15 – de la 17.07 – 18.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.53 – de la 17.07 – 31.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.92 – de la 17.07 – 28.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.l67 – de la 17.07 – 2I.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.l74 – de la 17.07 – 20.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.35 – de la 17.07 – 31.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.49 – de la 17.07 – 28.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.77 – de la f7.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.89 – de la 17.07 – 30.08.2017
– instituția de educație timpurie nr.96 – de la 17 .07 – 28.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.98 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.99 – de la 17 .07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.103 – de la 18.07 – 28.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.122 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.139 – de la 17.07 – 25.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.141 – de Ia 16.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.l42 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr. 1 8 1 – de Ia 17 .07 – 28.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.182 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.I76 – de la 17 .07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.16 – de la 17 .07 – I 8.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.183 – de la 17.07 – 14.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.62 – de la 20.07 – 28.08.20f7;
– instituția de educație timpurie nr.85 – de la 24.07 – 25.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.1 13 – de Ia 17 .07 – 16.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.1 16 – de Ia 17 .07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.56 – de la I7.07 – 31.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.66 – de la 17.07 – 31.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr. BB – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr. 100 – de la 17 .07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.105 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.I36 – de la 17 .07 – 28.08.2017
– instituția de educație timpurie nr.150 – de la 17.07 – 30.08.2017;
– instituția de educație timpurie nr.l96 – de la 17.07 – 27.08.2017.

Anterior, a mai fost suspendat temporar activitatea instituţiilor de educaţie timpurie după cum urmează:

– instituţia de educaţie timpurie nr.40 – de la 03.07.2017- 31.07.2017;
– IP şcoala primară-grădiniţă nr. 152 – de la 03.07.2017- 15.08.2017;
– instituţia de educaţie timpurie nr. 193, or. Vatra – de la 03.07.2017 –
31.07.2017;
– instituţia de educaţie timpurie nr.7 – de la 03.07.2017 – 13.08.2017;
– instituţia de educaţie timpurie nr.227- de la 03.07.2017- 21.07.2017;
– şcoala primară-grădiniţă nr.88, or. Codru – de la 03.07.2017-
03.08.2017;
– instituţia de educaţie timpurie nr.129 – de la 03.07.2017-23.08.2017;
– instituţia de educaţie timpurie nr.146- de la 03.07.2017- 13.08.2017