Va fi instituită baza unică pentru evidența și identificarea centralizată și uniformă a unităților administrativ-teritoriale, localităților, străzilor și adreselor obiectelor de pe teritoriul Republicii Moldova. Plenul Parlamentului a votat, în ședința plenară de astăzi, proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese, în lectură finală.

Noua lege stabilește principii uniforme pentru crearea şi administrarea sistemului de adrese. Sunt aprobate principii uniforme pentru sistemul de adrese, inclusiv determinarea şi reprezentarea geografică a adresei, procesarea informaţiei despre adrese şi delimitarea competenţelor organelor/autorităților implicate în proces.

Din categoria obiectelor adresabile vor face parte clădiri, intrări principale în clădiri, încăperi izolate, parcuri, pieţe publice, zone de odihnă sau de recreare, terenuri sportive, parcări auto autorizate, alte obiecte autorizate în care poate fi desfăşurată o activitate.

Adresa obiectului va conţine elemente precum denumirea statului, statutul şi denumirea localităţii, denumirea arterei de circulaţie sau a zonei de circulaţie publică la care obiectul adresabil are ieşire, distanţa amplasării obiectului pe un anumit drum, numărul clădirii, după caz, numărul scării sau numărul intrării principale, numărul încăperii isolate etc.

De asemenea, vor exista cerinţe tehnice speciale faţă de indicatoarele stradale care urmează să cuprindă precizări ale denumirilor arterelor şi zonelor de circulaţie publică. Înscrierile pe indicatoarele stradale se efectuează în limba de stat. La iniţiativa autorităţilor publice locale înscrierile pe indicatoarele stradale pot fi dublate în alte limbi. Indicatoarele care denumesc arterele de circulaţie se instalează în locuri vizibile la intersecţia cu arterele de circulaţie.

Registrul de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor va conţine prevederi privind transparenţa Registrului de stat al adreselor, subiecţii raporturilor juridice, limba utilizată pentru Registrul de stat al adreselor, structura Registrului şi sursele de finanţare.

În Republica Moldova sunt înregistrate peste 1500 de localități.