Urmare a unor declaraţii speculative lansate în spaţiul public în legătură cu înlăturarea avocaţilor Primarului capitalei, învinuit de comiterea traficului de influenţă, Procuratura Anticorupţie a venit astăzi cu mai multe precizări.

Potrivit Procuraturii Generale, ordonanţa privind înlăturarea din proces a apărătorilor învinuitului a fost emisă ca urmare a tergiversării, de către respectivii avocaţi, a efectuării acţiunilor procesuale, creării intenţionate a împiedimentelor la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi executarea prevederilor legale prevăzute de Codul de procedură penală.

„În concret, la 29 mai a fost planificată audierea, în calitate de învinuit, a primarului capitalei şi confruntarea cu un alt învinuit, cu care se contrazic în declaraţii. La data şi ora citată avocaţii, fiind citaţi legal, nu s-au prezentat, depunînd cereri de aminare a acţiunilor procedurale, fără invocarea căror-va temeiuri plauzibile de amînare”, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituție.

„La 30 mai avocaţii au fost citaţi din nou pentru 31 mai. La data citată s-a prezentat repetat doar învinuitul, iar avocaţii acestuia au depus cereri de amînare a acţiunilor procedurale, invocînd nerespectarea termenului de 5 zile pentru citare şi implicarea în alte acţiuni procesuale”, se mai menționează în mesaj.

Instituția susține că, conform alin.(1) art.236 din Codul de procedură penală, chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax ori prin mijloace electronice.

Totodată, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că, regula de înmîmnare a citaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd persoana trebuie să se prezinte nu se aplică la citarea bănuitului, învinuitului, inculpatului, a altor participanţi la proces pentru efectuarea unor acţiuni procesuale de urgenţă în cadrul desfăşurării urmăririi penale sau al judecării cauzei.

Potrivit procurorilor, acţiunile apărătorilor contravin prevederilor Legii cu privire la avocatură şi sunt în detrimentul intereselor clientului lor, care se află în arest la domiciuliu.

De notat că, învinuitul a scris personal pe cererile avocaţilor săi, că solicită efectuarea acţiunilor de urmărire penală în termeni cît mai restrînşi şi nu consideră binevenită nici un fel de amînare.