A fost lansat Programul pilot de instruire la locul de muncă conform necesităților pieții muncii, adresat șomerilor necalificați, în special tinerilor, cu accent pe tinerii dezavantajați. Beneficiarii Programului vor fi persoanele cu vârsta între 18-35 ani care nu dețin o calificare pe piața muncii și sunt în căutarea unui loc de muncă.

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) va analiza și va identifica domeniile cu un deficit acut al forței de muncă, cererile forței de muncă și va selecta agenții economici care vor participa la proces. Programul de formare profesională va fi realizat de către școală și angajator, conform standardelor ocupaționale, prevăzând 10-15% teorie și 85-90% practică. În finalul procesului de instruire, beneficiarul va primi un certificat de calificare și va fi angajat în cadrul agentului economic la care a fost instruit.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a menționat că instruirea profesională la locul de muncă este oportună și necesară în condițiile discrepanței între cererea și oferta forței de muncă și a schimbărilor rapide pe piața muncii: „Doar o forță de muncă bine instruită și calificată poate fi competitivă și răspunde solicitărilor angajatorilor. Sperăm că în curând cifra șomerilor din țara noastră va descrește iar angajatorii vor fi tot mai cointeresați de a-și pregăti specialiști conform cerințelor lor”.

Conform datelor Biroului Național de Statistică în trimestrul I al anului 2017, rata șomajului a înregistrat valoarea de 6.3 % sau 75.8 mii șomeri, în rândul tinerilor (vârsta 15-24 ani) a constituit 12.7% sau 10.2 mii, în categoria de vârstă 15-29 ani 11%. 30.9% din numărul total de tineri din vârsta 15-29 ani, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la nici un fel de instruiri în afara sistemului formal de educație.