Pentru primele șase luni ale acestui an Serviciul Vamal a raportat majorări semnificative ale încasărilor la bugetul de stat, fiind colectate în total 9 mlrd 394 mln lei, ceea ce reprezintă o creștere de 1 mlrd 576 mln lei sau cu 20,2% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit informațiilor deținute, Serviciul Vamal continuă să înregistreze progrese vizibile atât la capitolul colectări, cât și cel antifraudă.

În continuare, ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care reprezintă 67,6%, urmate de accize cu 23,2% și respectiv taxele vamale cărora le revine o contribuție de 6,1%. Totodată, indicatorii de bază pe grupele de mărfuri arată că, în continuare, cea mai mare pondere din totalul plăților încasate o au taxele aplicate pentru produsele petroliere și vehiculele, cu o contribuție de 24% și respectiv 11%, în timp ce produsele de tutungerie și electrocasnicele, au generat venituri în proporție de 10 % fiecare. Mărfurile de larg consum au o contribuție de 4%.

O tendință pozitivă se menține și în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor vamale, unde datele relevă o sporire semnificativă a indicilor de progres, determinată de măsurile antifraudă întreprinse. Iar în cazul unor categorii de bunuri sau tipuri de fraude vamale, majorările au atins cote duble.

Astfel, în rezultatul intensificării activității antifraudă, în perioada de referință, valoarea mărfurilor reținute pe cauzele contravenționale și penale se cifrează la peste 102,4 mln lei, creșterea față de perioada similară a anului 2016 constituind cca 60% (64,2 mln).

Tot în acest interval, organul vamal a contracarat 157 de tentative de trafic ilicit cu produse de tutungerie și reținute în total 4.726.360 de țigarete, fiind astfel consemnată o creștere dublă a numărului de țigarete depistate, comparativ cu perioada corespondentă a anului trecut.

De asemenea, în primele șase luni ale anului curent, de către organul vamal au fost înregistrate 1 321 de procese verbale contravenționale, iar suma amenzilor aplicate se cifrează la cca 22,8 mln lei.