Specialiștii Centrului de Sănătate Publică au evaluat șapte tabere de odihnă și întremare a sănătății copiilor din orașul Vadul lui Vodă (Luceafărul, Energeticianul, Sohnut, Zîmbetul, Cireșarii, Camping, Zorile Nistrene). În urma verificărilor s-a constatat că starea taberelor este satisfăcătoare, însă oricum au fost depistate și nereguli.

În pofida faptului că specialiștii CSP Chișinău săptămânal monitorizează activitatea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor, continuă să fie constatate încălcări minore și grave în activitatea unor tabere. Astfel din 7 tabere evaluate, în 2 („Zîmbetul” și „Zorile Nistrene”) s-au constatat încălcări de genul: nerespectarea cerințelor la igienizarea teritoriilor, încăperilor de trai și celor socio-igienice, necompletarea trusei pentru acordarea primului ajutor medical în caz de TA și BDA, depășirea capacității de proiect în una din tabere cu 17 copii și nerespectarea suprafeței de 4,0 m.p. pentru un copil în odăile de trai, angajarea în serviciu a unei persoane în lipsa instruirii igienice, nerespectarea regimului zilei.

Pentru încălcările stabilite, pe numele persoanelor cu funcții de răspundere din aceste tabere au fost perfectate procese verbale privind contravenția administrativă.

Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică au mai menționat că părinții le aduc copiilor produse alimentare nerecomandate, inclusiv produse ușor perisabile, fapt care prezintă un factor de risc pentru apariția cazurilor de maladii diareice acute și toxiinfecții alimentare.

Alimentația copiilor este organizată în conformitate cu meniurile model elaborate conform prevederilor Recomandărilor pentru alimentație sănătoasă, produsele alimentare sunt însoțite de acte care confirmă calitatea și inofensivitatea lor, produse nerecomandate, alterate și cu termenul de realizare expirat nu s-au depistat.

Toate taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor sunt racordate la rețelele de apeduct și canalizare, sunt asigurate cu apă caldă curgătoare în băi și cantine. Pe teritoriul taberelor sunt amenajate bazine de natație pentru copii. Teritoriile taberelor se mențin într-o stare igienică satisfăcătoare, conchide CSP.

Verificările au avut loc în perioada 9-15 iulie.