Ministerul Sănătății a acționat în instanța de judecată 103 absolvenți de la medicină. Instituția le cere despăgubiri în mărime de 235.000 de lei, pentru că după terminarea studiilor de rezidențiat nu și-au onorat obligațiilor contractuale de a activa conform repartizării.

Pentru informarea corectă și completă a publicului larg privind inițierea proceselor judiciare contra persoanelor, care după terminarea studiilor de rezidențiat nu și-au onorat obligațiile contractuale de a activa conform repartizării, Ministerul Sănătății vine cu următoarele precizări:

În scopul asigurării executării recomandărilor incluse în Hotărârea Curții de conturi nr. 39 din 21 iulie 2014 „Cu privire la Raportul auditului performanţei „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătăţii şi procedurile implementate de instituţiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă şi eficace a personalului medical?” și prevederilor punctului 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003, cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti, în cazul nerespectării de către tinerii specialişti a contractului semnat cu Ministerul Sănătăţii, ei sunt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postuniversitară în volumul calculat de minister.

Astfel, în perioada mai – iulie 2017, au fost înaintate o serie de acțiuni în instanțele judecătorești către absolvenții studiilor de rezidențiat, promoția anului 2016, care nu s–au angajat în instituțiile medico–sanitare publice conform repartizării Ministerului Sănătății.

„Am solicitat o notă de serviciu de la colegii mei de la fostul Minister al Sănătății și am primit această informație pe care urmează s-o analizez. La prima vedere este o acțiune absolut implementată în contextual legal. Pentru că aceste persoane au semnat cotracte cu Ministerul Sănătății, pentru studiile de rezidențiat, de exemplu, s-au angajat să se angajeze în câmpul muncii într-o anumită localitate. Acești studenți au fost învățați pe banii publici, din bugetul de stat și atunci nu și-au onorat obligațiunile. Dar vă spun, este o analiză foarte superficială, urmează mâine deja să ne convocăm să vedem care este situația adevărată. Nu știm pentru că, pentru fiecare student costul este absolut diferit, în dependență de ce an a învățat etc. Și de aceea nici nu avem aceste costuri și le-am solicitat de la USMF”, a declarat pentru tv8 stela Grigoraș.

La moment, au fost depuse în total 103 cereri de chemare în judecată, în instanțele judecătorești din întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care nu și-au onorat obligațiile de a activa conform repartizărilor Ministerului Sănătății și pentru care au fost alocate din bugetul de stat sume considerabile pentru instruirea gratuită a acestora.

Reamintim că, Ministerul Sănătății a acționat în instanța de judecată mai mulți absolvenți de la medicină din Republica Moldova, cerând de la aceștia despăgubiri în mărime de 235.000 de lei. Cererea a fost semnată de viceministrul Sănătății, Oleg Creciun.