După ce mai mulți părinți au depus o sesizare cu privire la crearea unui grup de lucru permanent, care să monitorizeze calitatea alimentației în grădinițele din Capitală, primăria informează că a luat act de acest lucru și că va constitui un astfel de grup de lucru.

Din comisia respectivă vor face parte specialişti din cadrul Primăriei, Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Direcţiei sănătăţii, Centrului de Sănătate Publică, dar şi părinţi care au copii ce frecventează una din grădiniţele municipale.

În acest sens, astăzi, 27 iulie 2017, grupul de lucru se va convoca şi va întreprinde primul control în instituţiile de învăţământ preşcolar din municipiul Chişinău.

De menţionat că scopul controlului constă în verificarea calităţii şi diversităţii produselor alimentare, dar şi respectarea prevederilor legale privind normele naturale şi băneşti.