40 de femei cu dizabilități din diferite localități ale Republica Moldova au învățat cum să elaboreze și livreze prezentări publice și cum să pregătească un mesaj oficial, o petiție sau o declarație oficială.

Instruirea a avut loc în cadrul celui de-al doilea modul de instruire sub genericul „Avem abilități – dorim posibilități!”, ce are drept scop consolidare abilităților de lidere a femeilor cu dizabilități pentru implicarea lor în procesul decizional la nivel național și local.

Ele au învățat despre egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă, liderism comunitar, campanie electorală ș.a. aspecte ce țin de activitatea politică.

Următoarea etapă este cea de mentorat, unde participantele vor examina studii de caz, luând în considerație lecțiile învățate și cunoștințele acumulate, sprijinite mentori cu experiență. Iar cea din urmă etapă va fi campania de sensibilizare, care își propune să sporească toleranța societății față de femeile cu dizabilități și implicarea lor în aspectele sociale, politice și economice ale vieții.

Programul de consolidare a participării în politică și în viața civică a femeilor cu dizabilități din Republica Moldova „Avem abilități – dorim posibilități!” a fost lansat în iulie, în premieră, la Chișinău. , Acesta se va încheia în octombrie curent și este constituit din patru etape: instruiri, care includ vizite și discuții cu reprezentați ai Guvernului, Parlamentului RM și ai instituțiilor publice, dar și schimburi de experiență cu femeile de succes din Republica Moldova.