Candidații pentru admitere în funcții publice vor trebui să prezinte Comisiei Electorale Centrale un certificat de sănătate psihică.

Potrivit unui proiect de lege, condiția prealabilă a prezentării unui certificat medical se consideră oportună pentru a fi dovedită starea de sănătate corespunzătoare a candidaților la anumite funcții, ținând cont de particularitățile activităților pe care urmează să le desfășoare sau dacă în fișa postului pentru funcția respectivă sunt stabilitate cerințe speciale de sănătate.

Până în prezent, legislația în vigoare prevedea prezentarea certificatului de sănătate doar de către candidaţii la funcția de șef de stat.