În sesiunea 2017, admiterea în învățământul superior s-a organizat la 165 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență și la cca 500 de programe la Ciclul II - studii superioare de master în 18 instituții de învățământ de stat și 11 instituții private.

Către 1 septembrie 2017 universitățile au încheiat admiterea la studii cu următoarele rezultate:

– două instituţii private s-au retras din procesul de admitere, motivând lipsa de candidați (Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații, Academia de Pictură Stati-ART);
– două instituţii de învățământ superior au solicitat prelungirea sesiunii de admitere până la 9 septembrie curent (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Institutul de Științe ale Educației);
– Licență – au rămas neacoperite 702 de locuri cu finanțare bugetară şi 3274 de locuri cu taxă;
– Master – au rămas neacoperite 1044 de locuri cu taxă.

Astfel, în anul de studii 2017/18, în instituțiile de învățământ superior publice și private au fost înmatriculate la studii superioare de licență 11108 de persoane, din aceștia 86 % au fost înmatriculate în instituțiile publice, iar 14 % în cele private. Planul de admitere la studii superioare de licență a fost realizat la 74 %.

La studii superioare de master au fost înmatriculate 5177 de persoane, din care 92 % au fost înmatriculate în instituțiile publice, iar 8 % în cele private. Planul de admitere la studii superioare de master a fost realizat la 84 %.

Cel mai mare concurs în sesiunea 2017, la locurile bugetare, a fost la specialitățile:
– Drept – 18 cereri / 1 loc;
– Finanțe – 15 cereri / 1 loc;
– Jurnalism și procese mediatice – 14 cer/1 loc;
– Contabilitate – 12 cereri / 1 loc;
– Tehnologii informaționale şi comunicaționale – 4 cereri / 1 loc;
– Arhitectură – 4 cereri /1 loc;
– Tehnologia și managementul alimentației publice – 3 cereri /1 loc, etc.

Cele mai multe locuri bugetare neacoperite în sesiunea de admitere din acest an au rămas la specialitățile din domeniile de formare profesională: Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe umaniste, Ştiinţe exacte, Tehnologii de fabricare și prelucrare.

Planurile de înmatriculare (Comanda de stat), aprobate prin H.G. nr.585 din 24 iulie 2017, propuneau pentru concursul de admitere la Ciclul I, studii superioare de licență, în total 15 084 de locuri, dintre care – 4 931 de locuri cu finanțare bugetară și 10 153 de locuri prin contract cu achitarea taxei de studii, inclusiv 2 300 pentru instituții private.

Pentru studii superioare de master, Comanda de stat a propus pentru înmatriculare 6 221 de locuri, dintre care pentru instituțiile publice: 2 881 de locuri buget și 3 340 de locuri cu taxă, iar pentru instituțiile private 985 de locuri cu taxă.

Înmatricularea la studii a candidaţilor, atât la locurile cu finanțare bugetară, cât şi la cele cu achitarea taxei de studii, a fost realizată în câteva etape, cu încheierea înmatriculării la 31 august 2017.