Din momentul retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la data de 30.06.2017, lichidatorii acestora au încasat mijloace bănești în sumă totală de 847,660.9 mii lei.

Încasările din rambursarea creditelor dețin ponderea cea mai mare în total rambursări a creditelor și comercializarea gajului, fapt ce facilitează procesul de recuperare a creditelor de urgență oferite de BNM. Astfel, mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cît și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru efectuarea cheltuielilor aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor Ministerului Finanțelor.

Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2017 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării claselor de creanțe sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Foto: bnm.org

Lichidatorii celor trei bănci continuă să întreprindă acțiuni legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă şi organele judiciare, realizează măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor şi continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor şi achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:

Banca de Economii S.A. – 9,273,217,000.0 lei;
BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2,700,000,000.0 lei;
B.C. „UNIBANK” S.A. – 2,148,541,000.0 lei.