Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 11.09.2017 erau în evidenţă 10648 locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Chișinău, Bălți și Cahul, iar cele mai puține în Glodeni, doar 52 de locuri.

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 2227 locuri de muncă vacante, constituind cca 20% din numărul total de locuri vacante. Cele mai multe sunt în sectorul educației peste 400, cei mai mulți sunt în calitate de educatori la grădinițe sau profesori în gimnazii. Peste 200 de locuri sunt și în domeniul sănătății, unde la mare căutare sunt asistentele medicale și medicii specialiști.

Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 8421 locuri de muncă, ce constituie 80% din numărul total de locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi sunt în industria textilă și confecții, se caută peste două mii de cusători.

Pentru muncitori necalificaţi sunt oferite următoarele locuri de muncă în calitate de muncitori auxiliari, muncitori necalificați în grădinărit și agricultură, ajutor de educator ș.a.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieţei muncii: www.angajat.md, unde sunt postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii.

Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu „Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)”, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014.