Cancelaria de Stat a lansat concursul pentru funcțiile:  secretar general de stat și 2 secretari de stat ai Ministerului Justiției. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 2 octombrie curent.

Funcționarii vor contribui la realizarea misiunii și obiectivelor strategice ale Ministerului Justiției. Ei vor trebui să promoveze și să aplice un management performant, să realizeze eficient legăturile funcționale dintre subdiviziunile și structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului.

Candidații pentru funcția de secretar general de stat trebuie să fie licențiați înunul din domeniile: drept, administrație publică, management sau economie, cu experiență managerială de cel puțin 3 ani.

Cele două funcții de secretari de stat sunt în domeniile:

– creației și perfecționării legislației, profesiilor și serviciilor juridice, reprezentării Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională;

– cooperării juridice internaționale, relațiilor internaționale pe segmentul justiției, reprezentării intereselor statului în instanțele judecătorești, în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale.

Cei care vor aplica trebuie să fie licențiați în drept, cu experiență managerială de 2 ani.

Este obligatorie cunoașterea limbii de stat și a uneia de circulație internațională la nivel B2. La concurs sunt admiși cetățenii Republicii Moldova care nu au atins vârsta de pensionare, dețin capacitatea deplină de exercițiu și experiență profesională de minim 5 ani în ariile de competență ale ministerului.

Salariul funcției de secretar general de stat este minim 7400 lei, iar secretarii de stat vor primi minim 7000 lei. Termenul de angajare este pe o perioadă nedeterminată. Persoanele interesate urmează să depună dosarul de participare personal la sediul Guvernului, prin poștă, sau expediindu-l prin e-mail pe: luminita.ganenco@gov.md.

Amintim că, în baza unei legi aprobate de Parlament, la mijlocul lunii iulie curent, privind reforma administrației publice centrale, funcțiile de viceminiștri nu vor mai exista, iar atribuțiile lor vor fi exercitate de secretari generali și secretari de stat.