Pe 23 septembrie, în întreaga lume este marcată „Ziua Mondială a Curățeniei”. Această zi a fost stabilită în 1993 de către Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World. Sărbătoarea are scopul de a inspira și de a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea acțiunilor care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, curățarea spațiilor verzi și a albiei râurilor la proiecte și campanii care vor contribui la conservarea resurselor naturale.

În acest sens, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului face apel către autoritățile publice locale și societatea civilă, pentru a se implica activ în acţiuni de salubrizare şi igienizare a localităţilor, pentru eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat în localităţi, pentru curăţarea rigolelor stradale şi a malurilor cursurilor de apă, şi în acelaşi timp, pentru a spori gradul de informare şi conştientizare a publicului privind importanţa acestui eveniment ecologic cu caracter internaţional.

Totodată, a fost aprobată Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova, ce are drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul şi sănătatea populaţiei, a elabora cadrul legal şi instituţional necesar pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor autohtone de gestionare a deşeurilor la cele ale UE. Documentul preconizează stabilirea până în anul 2025 a unui management integrat al deşeurilor, în scopul prevenirii poluării mediului şi utilizării durabile ale resurselor naturale.