Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 3 - 13 octombrie 2017, se va desfăşura cea de-a II-a etapă de testare tehnică a microbuzelor care circulă pe rutele municipale de transport.

Unităţile de transport vor fi supuse verificării tehnice, în conformitate cu Regulile de testare a autovehiculelor şi remorcilor acestora. Testarea tehnică se va efectua la staţiile de testare din municipiul Chişinău, autorizate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii Drumurilor.

De menţionat că microbuzele ce nu vor susţine testarea tehnică, vor fi scoase de pe rute. De asemenea, agenţii economici vor fi lipsiţi de dreptul de a presta servicii de transport de călători, în cazul în care nu vor susţine testarea tehnică în perioada stabilită sau dacă unităţile de transport pe care le deţin nu corespund cerinţelor tehnice.