Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) lansează pe pagina web www.avere.md o rubrică nouă "Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale". Aceasta va fi inserată în profilurile demnitarilor publici publicate pe pagina web şi care au făcut donaţii pentru partide politice şi/ sau campanii electorale între anii 2009-2016. Rubrica oferă informaţii despre anul când a fost făcută donaţia, valoarea şi beneficiarul acesteia, precum şi valoarea veniturilor deţinute de către demnitar în anul efectuării donării.

Drept surse de documentare au servit rapoartele privind gestiunea financiară prezentate de partidele politice la Comisia Electoral Centrală şi declaraţiile de avere şi interese depuse de către demnitari la organele abilitate în perioada 2009-2016.

În urma analizei documentelor, pot fi făcute următoarele constatări. Dintre cei 259 de demnitari monitorizaţi şi care au profiluri pe pagina web www.avere.md, 125 de demnitari (108 activi şi 17 foşti demnitari) au finanţat partide politice sau campanii electorale. Dintre aceştia 21 de demnitari, dintre care 16 aflaţi la moment în exerciţiul funcţiei au făcut cheltuieli mai mari, care includ şi donaţiile, decât valoarea resurselor băneşti deţinute în anul efectuării donaţiei, reprezentate prin veniturile anuale, activele financiare şi creditele contractate.

De menţionat că, cei mai mulţi demnitari ai căror donaţii au depăşit veniturile ocupă la momentul actual funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 10 demnitari din cei 16 cu o diferenţă negativă dintre cheltuielile şi veniturile anuale au devenit subiectul unui clasament al demnitarilor care au donat mai mult decât au câştigat.

În temeiul aceleaşi analize au fost identificaţi actuali şi foşti demnitari care pe parcursul anilor 2009- 2016 au făcut donaţii de peste 1 milion de lei (Anexa 2).

În acelaşi timp, liderii a trei partide politice, potrivit declaraţiilor, nu au făcut nici o donaţie. Este vorba de ex-preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, preşedintele Partidului „Şor”, Ilan Şor şi preşedintele Partidului „Partidul Nostru”, Renato Usatîi.