Guvernul a aprobat Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune. Comisia va fi compusă din trei membri, reprezentanți ai ministerelor Justiției, Finanțelor și cel al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Comisia va examina cererile victimelor infracțiunilor în 30 de zile din data prezentării, transmite IPN.

Comisia va decide acordarea compensației financiare de către stat și cuantumul acesteia. De asemenea, Comisia poate refuza acordarea compensației sau poate suspenda examinarea cererii. Examinarea poate fi reluată dacă vor fi prezentate documentele lipsă sau va fi înlăturat alt motiv ce a determinat suspendarea examinării cererii. Deciziile Comisiei vor fi validate prin ordinul ministrului justiției, care va putea fi contestat de către potențialii beneficiari de compensație financiară în instanțele de judecată.

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor (29 iulie 2016) prevede achitarea, din contul bugetului de stat, a compensației financiare în mărime de 70 la sută din suma prejudiciului calculat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul în care victima infracțiunii a formulat cererea. Compensația va fi acordată de către stat dacă sursele făptuitorului infracțiunii nu sunt suficiente pentru acoperirea prejudiciului cauzat sau dacă prejudiciul nu poate fi compensat din alte surse, de exemplu, plățile de asigurare, îndemnizații, alte surse.