Ministerul Educației a aprobat orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2018. Potrivit acestui grafic, evaluările finale în învăţământul primar se vor desfăşura în perioada 3-24 mai 2018, examenele de absolvire a ciclului gimnazial – în perioada 4-14 iunie, iar examenul de bacalaureat va avea loc între 5 şi 22 iunie 2018.

În cadrul examenului de bacalaureat, elevii vor susține în mod obligatoriu probe de examen la limba de instruire, limba străină, iar în şcolile alolingve – la limba şi literatura română, dar şi un examen de profil – matematica pentru cei de la profil real; istoria românilor și universală pentru profilul umanist și proba de profil pentru candidaţii de la profilul arte, sport, tehnologic. În afară de disciplinele obligatorii, candidații la BAC vor susține și o probă de examen la o disciplină şcolară, propusă spre alegere dintr-o listă mai largă: geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică.

Absolvenţii clasei a IX-a vor susţine în acest an examene la matematică, limba de instruire şi istoria românilor și universală. Elevii din școlile cu altă limbă de predare decât cea română vor susține și un examen la limba și literatura română. Toate probele de evaluare vor fi organizate în scris.

Elevii ciclului primar vor susţine evaluări la limba maternă şi cea de instruire, dar şi la matematică. În acelaşi timp, instituţiile alolingve vor organiza, la data de 3 mai 2018, o probă orală obligatorie la limba română de evaluare a competenţelor elementare de vorbire, în baza materialelor elaborate de Agenţia de Asigurare a Calității.

Orarul desfășurării testării naționale în învățământul primar

3 mai (joi) – Limba și literatura română (alolingvi) – proba orală
15 mai (marți) – Matematica
17 mai (joi) – Limba de instruire
24 mai (joi) – Limba și literatura maternă (ucraineană/bulgară/găgăuză)

Orarul examenelor de absolvire a gimnaziului

4 iunie (luni) – Limba şi literatura română alolingvi
7 iunie (joi) – Matematica
11 iunie (luni) – Limba de instruire
15 iunie (joi) – Istoria românilor şi universală

Orarul sesiunii de bacalaureat

5 iunie (marți) – Limba şi literatura română (alolingvi)
8 iunie (vineri) – Limba de instruire
12 iunie (marți) – Limba străină
15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport)
19 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică)
22 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist)