După ce în presă a fost publicat acordul semnat dintre Ucraina și Moldova privind Complexul hidroenergetic Dnestrovsk, mai mulți activiști au venit cu o listă de solicitări privind negocierea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean și impactul său asupra bazinului fluviului Nistru. Într-o conferință de presă aceștia au menționat că textul actual al acordului va duce la uciderea râului Nistru, care va duce la un dezastru ecologic și va afecta cetățenii ambelor țări.

Menționăm că în 2016, Guvernul Ucrainei a adoptat Programul de dezvoltare hidroenergică până în anul 2026, program care prevede construirea a șase hidrocentrale pe cursul superior al Nistrului. Același lucru este prevăzut și în proiectul Strategiei de dezvoltare energetică a țării până în anul 2035. Însă, deși Nistrul este un fluviu transfrontalier, Ucraina nu a consultat acest plan cu Ministerul Mediului sau Guvernul din Republica Moldova.

Construcţia celor 6 hidrocentrale pe cursurile Nistrului vor afecta nivelul apei pe Nistru, iar în prezent guvernele ambelor state sunt la etapa de discuții asupra unui acord în această privință. Societatea civilă atrage atenție că textul acordului va aduce prejudicii uriașe de mediu ambelor state.

Ilya Trombițchi susține că se merge pe o cale greșită și în prezent sunt mai multe probleme legate de fluviul Nistru, care pot duce la uciderea râului. „În prezent utilizatorii de apă, cei care se ocupă cu hidroenergetică, care au monopolizat acest fluviu, pentru scopurile lor, iar restul populației, inclusiv și populațiile acestor țări, practic este lipsit de serviciile ecosistemice. Spre regret acest lucru îl vedem în acest acord, când această monopolizare va fi legalizată”, explică Trombițchi.

Totodată, acesta explică că din textul acordului sunt excluse prevederile privind plata compensațiilor pentru daunele pricinuite de acest complex hidroenergetic și momentele privind debitele ecologice ale râului, care permit unui râu să existe. În acest context, Trombițchi a declarat că grupul de inițiativă insistă ca în acord să fie stipulat parametrii minimali ale debitului ecologic pe Nistru, adică primăvara debitul pe secundă să fie de 700/750 de metri cubi.

Un alt activist, Ion Efros a atras atenția că acordul dat ignoră în mod deliberat prevederile de mediu ale Acordurilor de Asociere UE–Moldova și UE–Ucraina, în special patru Directive ce țin de cadrul de politică comunitară în domeniul apei, calitatea apei destinate consumului uman, de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și directiva privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. La fel, sunt trecute cu vederea și patru Directive, pe care Republica Moldova si Ucraina s-au obligat să le respecte în cadrul Tratatului Comunității Energetice.

Victor Parlicov a precizat că dacă acordul va fi semnat în textul actual, atunci vor fi afectați cel puțin trei milioane de oameni din ambele țări. Specificând că acordul dat va conduce la degradarea și distrugerea ecosistemelor din cursul inferior al râului Nistru și va genera costuri economice enorme pentru identificarea unor surse alternative de apă potabilă care pot varia de la câteva sute de milioane la peste un miliard de dolari.

În acest context grupul de inițiativă vin cu următoarele solicitări:

– Renunțarea la abordarea de negociere ”la pachet” și stoparea negocierilor pe subiectul funcționării complexului hidroelectric Nistrean, până la efectuarea de o companie internațională specializată a studiului de evaluare a impactului de mediu, social și economic atât pentru instalațiile de pe barajul lacului de acumulare, care urmează a fi date în exploatare, cât și pentru cele 6 hidrocentrale planificate spre construcție pe partea ucraineană a Nistrului de Sus;

– Publicarea proiectului actualizat al Acordului privind funcționarea complexului hidroelectric Nistrean, împreună cu toate anexele, și supunerea acestuia consultărilor publice, așa cum prevede legislația națională, Acordurile de Asociere a Republicii Moldova și a Ucrainei cu Uniunea Europeană și Tratatul Comunității Energetice;

– Introducerea în preambulul acestui Acord a referințelor clare la Acordurile de Asociere ale Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, a Tratatului Comunității Energetice și a tuturor acordurilor și tratatelor internaționale relevante. Reflectarea acestora in condițiile Acordului de Funcționare a complexului hidroelectric Nistrean;

– Introducerea în textul acordului a garanțiilor clare pentru debitele ecologice și mecanismele de compensare a pierderii serviciilor ecologice în rezultatul funcționării Complexului;

– Renunțarea la ideea de a semna în grabă și cu orice preț acest Acord până la sfârșitul anului 2017. Textul principal al acestui Acord, anexele sale, dar mai ales documentația tehnică de suport necesită mai mult timp pentru a fi elaborate cu maximă atenție și detalii.

Testul integral al apelului poate fi citit AICI.