Un client al unui dezvoltator imobiliar din Moldova a reușit să obțină o reducere de 5.750 euro după ce agentul economic a încălcat și nu s-a încadrat în termenii stipulați în contract.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a recepționat o reclamație de la un consumator ce reclama nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor și darea în exploatare a bunului imobil localizat în mun. Chișinău.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) al Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003 executantul este obligat să asigure executarea lucrării în termenele şi condiţiile stipulate în contractul de executare a lucrării, prevedere care nu a fost respectată.

Cu privire la încălcarea termenelor stabilite de începere şi finalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). Pretenţiile acestuia privind repararea prejudiciului şi achitarea penalităţilor, prevăzute de legea invocată, se soluţionează de prestator pe cale amiabilă sau pe cale judiciară, conform legislaţiei.

În acest sens, la intervenția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, dezvoltatorul imobiliar a soluționat amiabil revendicările petiționarului fiindu-i oferită o reducere de preț în valoare de 115.900 lei (echivalentul a 5.750 euro) din prețul de 9.250 euro pentru locul de parcare.