Curtea de Apel Chișinău a respins recursul BAA „Popa & Asociații”, prin care aceștia îi solicită lui Vlad Filat încasarea a 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei pentru că i-au acordat asistență juridică, începând cu ianuarie 2016 și până în aprilie 2017.

„Popa & Asociaţii” au încheiat cu Filat pe 21 aprilie o tranzacție de mediere prin care în cazul care banii erau achitați timp de 7 zile, avocații vor renunța la unele penalizări. Vlad Filat nu și-a îndeplinit însă obligațiunile.

La data de 10 mai 2017, Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații” reprezentat de avocata Cristina Bancu s-a adresat cu o cerere privind confirmarea unei tranzacții de mediere și eliberarea titlului de executare silită. Prin acea cerere, Bancu a indicat faptul că la 17 martie 2015, B.A.A „Popa & Asociații” a încheiat cu Vladimir Filat un contract de asistență juridică, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii. Instanța de judecată însă a respins cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre părți în procedură de mediere.

„Popa & Asociaţii” au considerat însă decizia ca fiind una nelegală și adoptată cu încălcarea și aplicarea eronată a normelor de drept material și procedural, motiv pentru care au înaintat un recurs la Curtea de Apel, care a decis pe 16 noiembrie că Judecătoria Centru a luat o hotărâre legală și argumentată.

Decizia este irevocabilă.