Sistemul electoral mixt ar trebui aplicat nu mai devreme de alegerile din 2022, și doar după înlăturarea mai multor deficiențe susține Asociația Promo-LEX. Acestea se referă la criteriile de formare a circumscripțiilor, oportunitatea utilizării resurselor administrative pentru alegeri, delegarea candidaților pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție și competența teritorială de soluționare a litigiilor electorale pe teritoriul circumscripțiilor uninominale.

Analiza publicată de Promo-LEX vizează efectele care pot apărea în legătură cu implementarea sistemului electoral mixt, în special în cadrul circumscripțiilor uninominale, în varianta în care au fost trasate hotarele acestora de către Comisia Specială constituită în acest sens. Anterior, Asociația venise cu diverse analize privind efectele schimbării sistemului electoral. Printre problemele semnalate anterior era faptul că Hotărârea de Guvern a fost votată fără ca să fie soluționată sesizarea depusă la Curtea Constituțională, problema votării de către studenți, dar și modul pripit de adoptare a acestei legi.

Pentru ca să fie depășite problemele pe care le ridică implementarea sistemului mixt de alegere a deputaților în Parlament, Asociația Promo-LEX prezintă în Analiza sa o serie de deficiențe dar și recomandări către Parlament.

Implementarea sistemului mixt – propusă cel devreme pentru alegerile din 2022 și doar după înlăturarea tuturor deficiențelor

Șirul de probleme cu privire la schimbarea sistemului este prea mare ca alegerile parlamentare din 2018 să aibă loc în baza acestuia. Astfel, Asociația Promo-LEX recomandă Parlamentului să modifice Legea nr. 154/2017, astfel încât implementarea sistemului mixt să aibă loc cel devreme la alegerile parlamentare din 2022, și doar după ce vor fi înlăturate lacunele, iar cetățenii vor fi mai bine informați despre această schimbare.

Calcul neclar la formarea circumscripțiilor

Legea stabilește că numărul alegătorilor dintr-o circumscripție este cuprins între 55.000-60.000, iar devierea numărului de alegători între circumscripţiile electorale uninominale nu trebuie să depășească 10%. Contrar acestor prevederi legale, între 15 și 30 circumscripții sunt constituite cu abatere de la marja de 10% stabilită de lege.

Oportunitatea politică de folosire a resurselor administrative

Cazurile de folosire a resurselor administrative în campania electorală nu sunt destul de clar reglementate de lege, constată experții Promo-LEX. Astfel, dacă observăm faptul că anumiți primari și consilieri raionali au apartenență la anumite partide parlamentare, am putea intui că aceștia își vor exprima susținerea pentru candidați specifici la fotoliul de deputat. În acest sens, există riscul ca aceștia ”să-și ajute” colegii de partid, prin folosirea resurselor și pârghiilor administrative pe care le au la dispoziție.

Probleme la formarea consiliilor electorale de circumscripție

Potrivit legii, membrii consiliilor electorale de circumscripție sunt propuși de către judecătorii, consiliile raionale și Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și de către partidele politice. Dat fiind că circumscripțiile se formează în baza mai multor localități, nu este clar care consiliu raional anume (din cele incluse în circumscripție) poate propune candidați pentru consiliile electorale de circumscripție. Aceeași situație am putea-o întâlni în cazul judecătoriilor.