Expert-Grup a elaborat un clasament al performanței băncilor comerciale pentru luna octombrie a acestui an. Potrivit datelor, topul în continuare este condus de 4 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank.

Per ansamblu, sectorul bancar se prezintă a fi bine capitalizat, oferind o rezervă consistentă de resurse ce pot absorbi eventuale pierderi. Totuși, deși solid capitalizate și cu active lichide în exces urmare constrângerilor existente în procesul de creditare, băncile suportă costuri de oportunitate, costuri care reflectă dezvoltarea redusă a sistemului financiar național și a mecanismului general de intermediere.

Primele patru bănci din top excelează la compartimentul profitabilitate și indicatori de piață, fapt ce presupune deținerea unei cote semnificative în piața națională de servicii bancare.

Clasificări la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice:

– Băncile cu cea mai bună capitalizare în raport cu activele deținute: BCR Chișinău; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „Eximbank”
– Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. „Victoriabank” ; B.C. „Comerțbank” și B.C. „Eximbank”
– Băncile cu cele mai calitative active: B.C. „FinComBank”; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „ProCredit Bank”
– Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank”
– Băncile cu cea mai mare cotă de piață după active: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Victoriabank”

Foto: expert-grup.org

Important, Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.