Serviciul Vamal informează agenții economici și transportatorii de mărfuri despre reluarea circulației prin postul vamal Cahul a mai multor categorii de unități de transport.

Astfel, în scopul fludizării traficului de mărfuri la frontiera moldo-română, Serviciul Vamal va autoriza trecerea prin acest post vamal a autocamioanelor fără mărfuri (cu excepția autocisternelor și a remorcilor de tip termos), precum și a mărfurilor și mijloacelor de transport ale titularilor statutului de Agent Economic Autorizat (AEO).

De asemenea, Serviciul Vamal informează, în baza unui demers transmis de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, despre finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului dintre posturile vamale Cahul (MD) și Oancea (RO) și respectiv, eliminarea limitărilor de viteză și de greutate pentru autovehiculele de mare tonaj, instituite anterior