Curtea Constituțională a declarat neconstituțională verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate(SIS). Curtea a pronunțat această hotărâre după ce a fost sesizată de fosta judecătoare Domnica Manole.

Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a reținut că Legea fundamentală consacră principiul independenţei și inamovibilității judecătorilor. Totodată, Curtea a menționat că independența autorității judecătorești este asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii care joacă un rol determinant în partea ce ține de cariera judecătorilor. Curtea menționează că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate interferează cu independenţa puterii judecătorești.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că pe 4 iulie, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât să o elibereze din funcţie pe Domnica Manole în baza avizelor SIS, dar şi pentru faptul că ar fi comunicat cu părţi din mai multe dosare. Domnica Manole a calificat decizia CSM drept o răfuială politică pentru decizia de anul trecut privind obligarea CEC de a iniţia referendumul solicitat de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr, acuzaţii respinse de CSM.