Mai multe orașe din Republica Moldova beneficiază de suport din partea Guvernului Poloniei, în cadrul unui proiect de dezvoltare urbană.

Proiectul lansat urmărește crearea unui sistem eficient de sprijin pentru dezvoltarea urbană eficientă și reînnoirea orașelor, fiind denumit abreviat „Revitalizarea municipiilor din Republica Moldova”.

Astfel, la nivel național și regional se va oferi asistență tehnică și consiliere din perspectiva politicilor publice pentru a dezvolta instrumente și mecanisme dedicate dezvoltării orașelor, precum și implementarea acestora. Iar, la nivel local prin consiliere și instruiri/ dezvoltarea capacităților se urmărește elaborarea programelor de revitalizare urbană și implementarea proiectelor.

În acest moment, în proiect participă 13 localități: 10 municipii și 3 orașe, printre care și municipiul Cahul, orașul Cimișlia din Regiunea de Dezvoltare Sud. Se planifică selectarea a aproximativ 10 proiecte de revitalizare a orașelor în cadrul concursului organizat la cea de a doua etapă a proiectului.

Participanții la proiect vor beneficia, pe lângă instruiri, vizite de studiu în Polonia, de consiliere din partea experților polonezi pentru a elabora și implementa proiecte locale de revitalizare urbană.