În Republica Moldova, salariul bărbaților este mai mare comparativ cu salariul femeilor. Portrivit datelor statistice, femeile sunt mai puțin plătite în toate domeniile de activitate, iar ponderea acestora este mai mică în toată domeniile, cu excepția învățământului, sănătății, activității științifice și finanțelor.

Potrivit Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) şi Platformei pentru Egalitate de Gen,femeile trebuie să muncească cu peste o lună şi jumătate mai mult decât bărbaţii, pentru a ajunge la salariul anual al acestora. Diferenţele salariale se explică prin factorii ce ţin de discriminare indirectă pe piaţa forţei de muncă şi discriminare la locul de lucru. Studiul arată că femeile acceptă să fie angajate în sectoare mai prost plătite, pe poziţii mai inferioare decât bărbaţii.

Totodată, femeile întrerup mai frecvent şi pe perioade mai îndelungate viaţa profesională. Concomitent, diferenţa salarială poate fi cauzată şi de discriminare directă de către angajator remunerându-le mai puţin şi reducându-le oportunităţile de promovare în funcţie.

Informațiile complete pot fi accesate pe site-ul Gender Pulse.

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md

Foto: genderpulse.md