În Legea bugetului de stat pentru anul 2018 au fost stabilite prețuri minime de comercializare cu amănuntul la țigarete după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018:

b) pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018:

Astfel, în condițiile stabilite de Legea bugetului de stat pentru anul 2018, preţul de vânzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru nu poate fi mai mic decât preţurile minime stabilite conform tabelelor de mai sus.

Totodată, legea stabilește sancţionarea cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor respective, în cazul comercializării țigaretelor cu filtru/fără filtru la prețuri mai mici decât preţurile minime de referinţă, cu excepția țigaretelor produse sau importate până la 1 ianuarie 2018, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la prețul minim de referință respectiv, dar nu mai puţin de 1000 de lei.