Compania Aeriană de Stat „Air Moldova” a fost sancționată pentru îngrădirea accesului la informații de interes public.

Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a depus la data de 22 decembrie 2017, la Inspectoratul de Poliție Botanica, o plângere prin care a solicitat sancționarea contravențională a persoanelor responsabile din cadrul companiei Air Moldova, care nu au prezentat informațiile de interes public solicitate de asociație, astfel încălcând dispozițiile Legii privind accesul la informație.

Asociația a cerut de la Air Moldova următoarele informații: entitățile și avocații care au prestat servicii juridice și de consultanță companiei, sumele onorariilor plătite și suma totală a creditelor contractate de compania aeriană, precum și bunurile imobile oferite drept gaj, inclusiv valoarea de piață a acestora la contractarea creditelor bancare pentru o perioadă de șaptw ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Botanica, în cadrul examinării materialelor, au fost constatate elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 71 alin. (1) din Codul Contravențional (Încălcarea legislației privind accesul la informație şi cu privire la petiţionare), fiindu-i aplicată persoanei cu funcție de răspundere din cadrul companiei sancțiunea contravențională sub formă de amendă.

Menționăm că, conform art. 71 alin. (1) din Codul Contravențional, încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Totodată, reprezentantul Companiei Aeriene de Stat „Air Moldova” a prezentat organului de poliție o referință privind neîndeplinirea obligațiunilor de serviciu a unui angajat căruia i-a fost repartizată spre examinare cererea de acces la informație, demarând o anchetă de serviciu în privința acestuia în vederea sancționării disciplinare prevăzute de legislația muncii.